Obchvat Náchoda

 
Navigace: ÚvodInformace

Otevřený dopis

Vážený pane ministře,

protože Vám v těchto dnech má být doručena petice, kterou zorganizoval Městský úřad v Náchodě a jejímž cílem je urychlení výstavby obchvatu města Náchoda, rádi bychom upozornili na to, že v Náchodě a okolí žije také nemálo občanů, kteří přesvědčení o nutnosti obchvatu nesdílejí.

Doprava v Náchodě je v současné době v kritickém stavu, který je způsobený jednak tranzitní dopravou a jednak nekoncepčností a neřešením dopravy místní.

Náchod leží v těsné blízkosti s Polskem, v lázeňské oblasti. Polská strana začíná preferovat zklidňování dopravy v tomto lázeňském regionu a odklon tranzitní dopravy směrem na Královec - Lubawku, vzhledem k připojení na nově budované horizontální autostrády v Polsku a na D11 v Čechách. Tuto variantu podporují také představitelé Královéhradeckého kraje. Pokud dojde k tomuto odklonu tranzitní dopravy (ke spokojenosti většiny obyvatel našeho regionu), značně to sníží význam a potřebnost obchvatu Náchoda.

Dále je potřeba řešit problematiku dopravy místní. Doposud nebyla ani vypracována studie, který by se důkladně dopravou v Náchodě zabývala a navrhovala dílčí řešení směřující ke zklidňování dopravy v rámci ucelené koncepce.

Výstavbou obchvatu také dojde k nenávratnému zásahu do okolní krajiny, do oblasti, která je v současné době rekreační a klidovou zónou - jednou z mála v blízkém okolí Náchoda. Nejde ani pominout zhoršení životního prostředí obyvatel žijících poblíž plánované trasy obchvatu.

Z těchto důvodů si myslíme, že potřebnost obchvatu není tak jednoznačná, jak to prezentuje Městský úřad v Náchodě.

Tímto dopisem Vás proto chceme informovat o připravované petici občanů, která je proti urychlení výstavby obchvatu a je pro podporu odklonu tranzitní dopravy ve směru na Trutnov. Její text je přílohou tohoto dopisu. Petici Vám doručíme po ukončení sběru podpisů.

Za petiční výbor
Alice Horová,Vančurova 1327, 547 01 Náchod
Markéta Sergejko, Zámecká 240, 547 01 Náchod

příloha: petice proti urychlení výstavby obchvatu

Související:

© 2007-2017 Martin Buchta, všechna práva vyhrazena, stát se fanouškem na Facebooku