Obchvat Náchoda

 
Navigace: ÚvodInformace

Oficiální informace

Stavba vytvoří severovýchodní obchvat města Náchod – silnice I/33 je navržena v kategorii S 11,5/70 v celkové délce 6465 metrů, silnice I/14 v kategorii S 9,5/80 délky 3318 metrů, obě vozovky budou provedeny s asfaltovým krytem.

Silnice I/33 Náchod – obchvat

Stavba začíná na stávající silnici I/33 pětiramennou okružní křižovatkou na katastru obce Vysokov (okružní křižovatka o vnějším průměru 70 metrů bude mít střed asi 150 metrů od stávající křižovatky do Vysokova směrem k Náchodu). V km 1,580 je navrženo napojení Kramolny stykovou křižovatkou. V km 3,410 je navržena styková křižovatka k napojení silnice I/14 (směr Trutnov). Vlastní silnici I/14 kříží obchvat mimoúrovňově v km 3,665. Na konci úpravy je navržena mimoúrovňová křižovatka Běloves. Napojuje se v ní stávající silnice I/33 a přeložka silnice II/303 Běloves–Velké Poříčí.

Obchvat Náchoda končí napojením na silnici I/33 před mostem přes Metuji těsně před hranicí s Polskem. V trase obchvatu jsou navrženy dva tunely. Hloubený tunel Kramolna délky 100 metrů a ražený tunel Dolní Radechová délky 363 metrů. Největšími navrženými mosty jsou estakáda Dolní Radechová délky 256 metrů a estakáda Běloves délky 326 metrů. Celkem je navrženo 17 mostů.

Přeložka silnice I/14 Vysokov–Vrchoviny

Trasa přeložky vede z okružní křižovatky Vysokov nezastavěným územím. Od křižovatky se silnicí III/01419 (na Václavice) vede přeložka v koridoru stávající silnice I/14. V km 1,920 je navržen jediný krátký most na trase přeložky (délka mostu 50 metrů) a za ním v km 2,050 bude styková křižovatka se silnicí III/01420 na Bražec. V km 2,556 je napojena místní komunikace na Přibyslav. Nad Vrchovinami je přeložka ukončena napojením na stávající silnici I/14, kde na ni navazuje stavba I/14 Nové Město nad Metují – přeložka.

Součástí celé stavby jsou kromě hlavních tras také výstavby křižovatek, přeložky a úpravy silnic III. tříd, místních a účelových komunikací, cyklostezek a přístupových komunikací na pozemky. Dále budou vybudovány protihlukové stěny a přeloženy četné inženýrské sítě.

Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí

Výstavba nové trasy silnice II/303 začíná stykovou křižovatkou se silnicí I/33 v Bělovsi. Konec stavby je v přímém úseku před začátkem zástavby Hronova. Délka přeložky silnice kategorie S 11,5/80 je 3,650 km. V rámci stavby bude nutné provést přeložky a úpravy inženýrských sítí (např. stávajícího vodovodu a kanalizace, elektrické sítě, středně a vysokotlakých plynovodů, atd.) Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je cca 12,30 ha, z toho zemědělských pozemků cca 7,70 ha.

Trasa plánovaného obchvatu

Trasa obchvatu Náchoda

Trasa obchvatu Náchod Běloves - Velké Poříčí

Vizualizace obchvatu Náchoda

© 2007-2017 Martin Buchta, všechna práva vyhrazena, stát se fanouškem na Facebooku