Obchvat Náchoda

 
Navigace: ÚvodInformace

Předání petice za urychlení výstavby obchvatu města Náchoda ministru dopravy

Ve středu 1. února 2006 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnilo setkání zástupců našeho města s ministrem dopravy Ing. Milanem Šimonovským. Starosta Ing. Oldřich Čtvrtečka a místostarostka Ing. Pavla Maršíková přiblížili panu ministrovi stále se komplikující dopravní situaci v Náchodě. Předali mu také dopis hejtmana Královéhradeckého kraje, který výstavbu obchvatu Náchoda podporuje, společný dopis starostů okolních měst (Broumova, Police n. M., Hronova, Velkého Poříčí), kteří rovněž žádají urychlení jeho výstavby a v neposlední řadě také výsledky měření Krajské hygienické stanice, které jednoznačně potvrzují překračování emisí hladin hluku na Pražské ulici v Náchodě především v nočních hodinách.

Náchodské zastupitele podpořil svou přítomností také člen Rady Královéhradeckého kraje Petr Kuřík zodpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství. Ten mimo jiné připomenul, že město Náchod je třetím největším městem v kraji a jediným z takto velkých měst, které nemá obchvat.

Na jednání, kterého se zúčastnil také poslanec Ing. Jiří Hanuš, byla ministru dopravy předána petice občanů Náchodska. Tu podepisovali obyvatelé Náchodska v druhé polovině ledna a za tu dobu bylo nashromážděno celkem 5678 podpisů.

Text petice:

My, občané Náchodska, jsme velmi znepokojeni současnou stále se zhoršující dopravní situací při průjezdu Náchodem a pasivním přístupem odpovědných orgánů k jejímu řešení.

Dopravní zátěž v Náchodě nezadržitelně roste a hrozí totálním kolapsem. Dochází ke kumulaci bezpečnostních rizik, dlouhodobému překračování hygienických limitů hladiny hluku a na některých exponovaných místech i koncentrace škodlivých látek, které nenávratně poškozují naše zdraví.

Žádáme o naplnění svých občanských práv na život v bezpečném a příznivém životním prostředí a vyzýváme proto všechny uvolněné zastupitele, poslance, senátory a příslušné orgány ministerstev dopravy, životního prostředí a zdravotnictví o rychlé a efektivní řešení v podobě přípravy a realizace silničního obchvatu města Náchoda.

Související:

© 2007-2017 Martin Buchta, všechna práva vyhrazena, stát se fanouškem na Facebooku